Dodatne usluge

Povrat potpisane dokumentacije
Uplata otkupnine na račun pošiljaoca
Nestandardna cargo usluga paletna dostava
Vremenski definisana isporuka
E-mail izveštaj o statusu pošiljka za prethodni dan
Lična isporuka
Outsourcing
Customer Care Agent

Povrat potpisane dokumentacije

Podrazumeva obezbeđenje procesa verifikacije prateće dokumentacije od strane primaoca pri primo-predaji pošiljke. Dodatna dokumentacija mora biti pripremljena od strane pošiljaoca pošiljke i uredno zapakovana uz pošiljku. Tako verifikovana dokumentacija se automatski vraća do pošiljaoca.

back to top

Uplata otkupnine na račun pošiljaoca

Podrazumeva proces prenosa novčanih sredstava koja su pri isporuci pošiljke preuzeta od primaoca na primo-predaji same pošiljke a u skladu sa nalogom pošiljaoca (otkupna pošiljka). Prenos novčanih sredstava se vrši isključivo preko poslovnog računa banke pošiljaoca.

back to top

Nestandardna cargo usluga paletna dostava

Podrazumjeva uslugu preuzimanja i dostave paleta (euro standarda) za poznatog klijenta. Ista usluga se dogovora sa lokalnim agentom prodaje ili agentom za cargo transport. Istu uslugu pružamo za pošiljke koje se dostavljaju na teritoriji Crne Gore ali i u inostranstvu.

back to top

Vremenski definisana isporuka

Podrazumjevaju uslugu preuzimanja i dostave pošiljaka u određeno vrjeme a prema zahtevu kupca i u skladu sa propisanim saobraćajno regulativnim propisima (lokalnih samouprava na teritoriji RS za centralne gradske zone) ili u skladu sa internim pravilima određenih objekata u kojima se vrši dostava (tržni centri itd.)

back to top

E-mail izveštaj o statusu pošiljka za prethodni dan

Podrazumjeva uslugu dostave elektronski generisanog izveštaja o statusu pošiljki koje su u sistemu CE, svakog dana u precizirano vrjeme za prethodni radni dan i to sa specifičnim podatcima koje potražuje pošiljalac.

back to top

Lična isporuka

Podrazumjeva uslugu dostave pošiljke primaocu, kroz lično uručenje, na određeno ime i prezime koje je pri preuzimanju definisao pošiljalac.

back to top

Outsourcing

Podrazumijeva dogovor o pružanju jedne ili više dodatnih usluga klijentima od strane CE. Tim postupkom klijent pretežno prepušta sve procese oko distribucije svojih pošiljaka. Sve dogovorene usluge se preko adekvatnog ugovora precizno definišu kao i svi detalji poslovnih procesnih obaveza koje time preuzima CE. Detaljnije

back to top

Customer Care Agent

Podrazumijeva uslugu dodjele „customer care agenta“ za potencijalnog klijenta, koji će u narednom periodu biti na raspolaganju (putem telefona ili e-maila u realnom vremenu) za sve zahtjeve i tražene upite u toku radnog vremena CE.

Customer Care odjeljenje u CE-u je organizaciona jedinica posvećena specifičnim zahtjevima naših velikih klijenata. Obezbeđujući posebno odeljenje za specifične zahtjeve, radimo na održavanju dugoročne saradnje. Za velike klijente, kao i klijente koji zahtijevaju nestandardne procedure, Customer Care odeljenje predstavlja komunikacionu jedinicu za svakodnevne , operativne zadatke i obaveze oko njih. Dodata vrijednost za naše ključne klijente leži u direktnom, ličnom kontaktu sa zaposlenima u Customer Care-u.

Customer Care Agent Vam uvek stoji na raspolaganju za:
-Izveštaje o isporučenim pošiljkama
-Preuzimanje po Vašem nalogu kod trećeg lica
-Provjere statusa pošiljaka
-Podršku i pomoć pri izradi prevozne dokumentacije
-Brigu o povratnim dokumentima / otpremnicama
-Reklamacije – pozivi vezani za nestale ili nekompletne pošiljke
-Vaše ostale zahtjeve

back to top