Najčešće postavljana pitanja

Šta tačno podrazumijeva servis ”od vrata do vrata”?

Servis od “vrata do vrata”, započinje telefonskim pozivom pošiljaoca, zakazuje se dolazak kurira na naznačenu adresu, pošiljka se preuzima i slijedi otprema do adrese, odnosno vrata primaoca u bilo kom dijelu Crne Gore.

back to top

Kako se plaća usluga transporta?

Usluga transporta se plaća virmanski ili gotovinski. Virmansko plaćanje je moguće za klijente koji imaju potpisan ugovor sa City Express-om, odnosno isključivo gotovinski ako klijent nema potpisan ugovor o otpremi pošiljaka.

back to top

Da li mogu da pošaljem pošiljku na teret primaoca?

Pravna lica koja imaju ugovor sa City Express-om mogu da pošalju pošiljku na teret primaoca.

back to top

Koje je uobičajeno vrjeme isporuke do primaoca? Da li je to garantovano vrjeme isporuke?

Uobičajeno vrejme isporuke je 24 časa za sve gradove i veća naselja na teritoriji Crne Gore. Do odstupanja i produženja može doći ukoliko primalac nije na adresi kod prvog pokušaja isporuke, loših vremenskih uslova ili svih ostalih nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče. City Express ne garantuje isporuku za 24 časa.

back to top

Kako da znam da je kurir dolazio?

Ukoliko primalac nije na adresi, kurir ostavlja obavještenje o pokušaju isporuke i kontakt telefon za dogovor oko isporuke. Sugestija - kod neuspjelog pokušaja dostave, pozovite City Express i dogovorite vrijeme isporuke.

back to top

Kada je isporuka za pošiljku koju predam City Express-u u petak?

Pošiljka koja se preda u petak biće isporučena prvog narednog radnog dana do 17h. Može se desiti da se određena pošiljka isporuči i u subotu, ako je u pitanju grad/mjesto gde City Express vrši isporuke subotom.

back to top

Šta znači povratna informacija kada je u pitanju isporuka pošiljke?

Sve pošiljke u City Express-u su elektronski praćene od preuzimanja do isporuke. Statusi pošiljki su dostupni na web stranici www.cityexpress.me Povratna informacija je informacija o obavljenoj isporuci koja se može dostaviti telefonski ili na e-mail primaoca.

back to top

Šta je to dimenzionalna težina i kada se ona primjenjuje?

Za obračun transportnih troškova važan je podatak o stvarnoj težini pošiljke i podatak o dimenzijama upakovane pošiljke. Za naplatu se uzima ona težina koja je veća.

Šta je sve zabranjeno za prevoz?

U posebnim uslovima rada je definisana vrsta robe koja nije prihvatljiva za prevoz – odnosno šta je zabranjeno za prevoz.

back to top

Da li City Express obezbjeđuje transportnu ambalažu?

City Express obezbjeđuje ambalažu u vidu brendiranih sigurnosnih PVC koverata i kartonskih koverata.

back to top

Šta da radim ako se sadržaj moje pošiljke ošteti- polomi, razbije ili djelimično ošteti?

City Express nadoknađuje štete samo ukoliko je do oštećenja došlo dokazanom krivicom prevoznika. Ako je do oštećenja došlo krivicom prevoznika, kontaktirajte sektor reklamacija za dalje korake. Pošiljalac je odgovoran za pakovanje i sigurnost sadržaja pošiljke u transportu. City Express ne nadoknađuje štete za pošiljke koje su lomljive (staklo, slike, razni aparati, neke plastike...)

back to top

Kako da ja kao pravno lice postanem vaš Ugovoreni partner i koristim moguće pogodnosti?

Popunite on-line pristupnicu na web-u – zahtev za sačinjavanje pisanog ugovora. Na osnovu podataka iz pristupnice izrađujemo ugovor, koji Vam dostavljamo na adresu. Nakon obostranog potpisivanja ugovora postajete naš ugovoreni partner, ili kontaktirajte najbližu poslovnicu City Express-a u Crnoj Gori za istu proceduru.

back to top

Da li, ukoliko nisam ugovoreni partner a želim hitno poslati svoju pošiljku kao pravno lice to isto mogu učiniti?

Da, pozovete naš call centar da kurir dođe po pošiljku i platite uslugu u gotovini ili, da postanete ugovoreni partner, a na web-stranice popunite pristupnicu i proslijedite na: sales@cityexpress.me

back to top

Da li kod međunarodnog transporta samo City Express organizuje carinjenje?

Ne, carinjenje radi špediter po izboru klijenta, a ukoliko nema svoga City Express će u saradnji sa svojim špediterom organizovati carinjenje uz saglasnost izvoznika/uvoznika.

back to top

Kako da saznam gdje se trenutno nalazi moj paket?

Svaki paket dobija svoj broj. Sa tim brojem možete pratiti napredovanje i trenutni status Vašeg paketa na našem sajtu.

back to top

Da li City Express prevozi bijelu tehniku većih dimenzija (frižidere, veš mašine...)?

City Express prevozi bijelu tehniku manjih dimenzija, ali veće dimenzije bijele tehnike ne prihvatamo.

back to top

Da li imate uslugu danas za danas?

Preuzimanje i isporuka paketa u istom danu na teritoriji grada Podgorice je moguća uz prethodni kontakt sa našim prodajnim agentom i dogovaranjem komercijalnih i logističkih uslova.

back to top

Da li je moguće isporučiti pošiljku u tačno određeno vrijeme?

Isporuka pošiljaka u tačno određeno vrijeme je moguća uz prethodni upit i kontakt sa našim odjeljenjem reklamacija tel: 020 628 818

back to top

Da li može da se preuzme pošiljka sa druge adrese u slučaju da nemamo ugovor sa vama?

City Express ne nudi mogućnost preuzimanja paketa za neugovorene kupce sa druge adrese.

back to top