Pitanja i reklamacije

Mišljenje naših klijenata nam je veoma važno. Želimo da čujemo Vaš prijedlog, primjedbu, mogućnost saradnje. Ukoliko imate reklamaciju za isporuku neke pošiljke, upišite broj pošiljke, a potom i opišite razlog reklamacije. Odgovor ćete dobiti u najkraćem mogućem roku, ne kasnije od 24 časa.

back to top