PRIPREMA POŠILJKI ZA TRANSPORT

• Obratitie pažnju na dimenzije i težinu paketa

• Ukloniti sve postojeće nalepnice

• Prevozni dokument sa bar code uvek lepiti na najvećoj površini paketa

• Bar code nikada ne sme biti prelepljen lepljivom trakom

• Sadržaj pošiljke prihvatljiv za prevoz mora biti u skladu sa posebnim uslovima poslovanja kompanije